Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Vacature beleids-/kwaliteitsmedewerker (0,8 fte)

14 juni 2021

Wij zijn op zoek naar een beleids-/kwaliteitsmedewerker voor 0.8 fte.

Als beleids- en kwaliteitsmedewerker ontwikkel je, in nauwe samenwerking met de participerende scholen, het beleid van het samenwerkingsverband. Daarnaast is je aandacht gericht op de kwaliteitsaspecten van het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Je bent adviserend richting alle betrokken p...

Nieuwe bekostigingssystematiek lwoo en pro op zijn vroegst in 2025 ingevoerd

3 juni 2021

Het ministerie van OCW werkt momenteel aan een nieuwe verdelingssystematiek voor de gelden voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Inmiddels is duidelijk geworden dat deze nieuwe systematiek niet voor 2025 ingevoerd zal worden.

In afwachting van de nieuwe bekostigingssystematiek is de bekostiging voor lwoo en pro bij de invoering van passend onderwijs bevroren. Dit betekent dat het beschikbare geld momenteel nog worden verdeeld op basis van de aantallen leerlingen lwoo en pro die de samenwerkingsverbanden hadden op 1 ok...