Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Eenmalige verlenging TLV

20 mei 2021

Na signalen vanuit het gespecialiseerd onderwijs dat veel SO-scholen de administratieve lasten die voortvloeien uit de aanvraag voor een TLV-verlenging als te zwaar beschouwen in deze tijden van pandemie, zijn het Netwerk LPO, de Sectorraad swv vo, de Sectorraad GO, de PO-Raad en het ministerie van OCW met elkaar in overleg getreden over mogelijke oplossingen.

Samenwerkingsverbanden begrijpen de wens van het gespecialiseerd onderwijs om in deze bijzondere tijd te zoeken naar mogelijkheden om de administratieve lasten van scholen, die gepaard gaan met verlenging van TLV’s, zo beperkt mogelijk te houden. Veel samenwerkingsverbanden hebben hierover ...

Online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

31 maart 2021

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen.

De 190 deelnemers volgden de presentatie van Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs over de bestaande maatwerkmogelijkheden en de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd. Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW, gingen in o...