Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is passend onderwijs?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In onderstaande links treft u meer informatie aan over passend onderwijs in Nederland.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-08ddfd7283665733d2b856ecc5b231c8f2f89cae/1/pdf/Passend-onderwijs-vo.pdf

https://open.overheid.nl/repository/ronl-102a916eafebaf23c53636ecf345cacc33dd16fc/1/pdf/OCW001-02%20Brochurereeks%20leerlingen%20voortgezet%20onderwijs%20V04.pdf

Wat is passend onderwijs?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In onderstaande links treft u meer informatie aan over passend onderwijs in Nederland.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-08ddfd7283665733d2b856ecc5b231c8f2f89cae/1/pdf/Passend-onderwijs-vo.pdf

https://open.overheid.nl/repository/ronl-102a916eafebaf23c53636ecf345cacc33dd16fc/1/pdf/OCW001-02%20Brochurereeks%20leerlingen%20voortgezet%20onderwijs%20V04.pdf

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Jaarverslag St. Leerlingenzorg NW-Veluwe 2022

25 mei 2023

Het jaarverslag 2022 van de Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe is nu beschikbaar onder het kopje documenten.- overzicht downloads.

...

Hemelvaartsdag

15 mei 2023

In verband met Hemelvaartsdag is ons kantoor gesloten op donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023. 

Vanaf maandag 22 mei 2023 zijn wij weer zowel telefonisch als via de mail bereikbaar.