Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Special Verrassend Passend

5 december 2019

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede financiële samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen. Maar met durf, creativiteit, een gezamenlijke focus en investeringen is dit wel degelijk mogelijk. Dat is de boodschap van de special Verrassend Passend.

In acht praktijkvoorbeelden laten o...

ALV: Leden VO-raad stellen speerpunten voor passend onderwijs vast

29 november 2019

Tijdens de ALV tweedaagse van 27 en 28 november jl. hebben de leden van de VO-raad ingestemd met de ‘inbreng voor de evaluatie van passend onderwijs in 2020’. In deze inbreng – die de VO-raad en PO-Raad gezamenlijk hebben opgesteld op basis van gesprekken binnen en buiten de sector – geven de sectorraden aan dat passend onderwijs doorontwikkeld moet worden. Daarbij wordt ook aangegeven wat al goed gaat, wat nog verbeterd kan worden en waar wet- en regelgeving aangepast zou moeten worden.

Met deze inbreng maken de sectorraden de balans op aan de vooravond van de evaluatie van passend onderwijs door het ministerie van OCW in de eerste helft van 2020. Ook schetsen ze de ambities waar het primair en voortgezet onderwijs naartoe willen werken op het vlak van passend onderwijs e...