Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is passend onderwijs?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat is passend onderwijs?

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Vacature onafhankelijk lid van het Algemeen bestuur. Vacature vervuld

27 oktober 2021

Wij zijn op zoek naar een onafhankelijk lid van het Algemeen bestuur

De stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (samenwerkingsverband VO25-09) is op zoek naar een

onafhankelijk lid van het Algemeen Bestuur

Het bestuur werkt vanuit de kernwaarden: vertrouwen, dialoog, samen, betrokken, transparant en eenvo...

Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs

14 oktober 2021

Op woensdag 3 november 2021 organiseert de St. Leerlingenzorg NW-Veluwe een digitale bijeenkomst 'Samenwerking Jeugd en onderwijs'. Deze online meeting start om 13.00 u.