Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Online themabijeenkomst over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen

31 maart 2021

Op 28 januari vond de online bijeenkomst plaats over maatwerk, afstandsonderwijs en onderwijszorgarrangementen.

De 190 deelnemers volgden de presentatie van Bea van Heukelom van het Steunpunt Passend Onderwijs over de bestaande maatwerkmogelijkheden en de inzet van de Variawet/beleidsregel afwijking onderwijstijd. Sylvia Philippa en Preston Henshuijs, beiden werkzaam bij het ministerie van OCW, gingen in o...

Maatregel 23: samenwerkingsverbanden stellen een eigen plan op voor 7 mei

19 maart 2021

De gezamenlijke samenwerkingsverbanden hebben een collectief plan aangeboden aan minister Slob voor het terugdringen van mogelijk bovenmatige reserves. De minister heeft als volgt op dit plan gereageerd: “Het Sectorplan voorziet in een ambitieuze en realistische agenda op hoofdlijnen voor de afbouw van de bovenmatige reserves bij samenwerkingsverbanden”, schrijft de minister. “Daarmee wordt voor nu voldaan aan de maatschappelijke oproep om onderwijsbudgetten niet onnodig op te potten, maar in te zetten voor leerlingen die dat nodig hebben. De komende tijd zal het plan nog aangescherpt moeten worden voor wat betreft de monitoring. Daarover treed ik in overleg met de werkgroep die het Sectorplan heeft opgesteld”, aldus de minister.

Het is nu aan de individuele samenwerkingsverbanden om, in lijn met het Sectorplan, een eigen plan te maken voor een versnelde afbouw van bovenmatige reserves. Dit plan moet uiterlijk op 7 mei 2021 bij het ministerie zijn ingediend. Het plan moet onder meer vergezeld gaan van een format dat het m...