Goed onderwijs voor elke leerling!

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Wat is leerlingenzorg?

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voorgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Veel gestelde vragen

Laatste nieuwsberichten

Uitnodiging themamiddag ‘INCLUSIE’

15 januari 2019

Op dinsdag 5 februari 2019 organiseert het samenwerkingsverband V(S)O stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe de jaarlijkse themamiddag. Tijdens deze bijeenkomst denken we samen na over het thema INCLUSIE.

Over dit onderwerp wordt veel gesproken, iedereen heeft er wel een mening over. Op deze middag staan we stil bij verschillende vragen: Wat is Inclusie nu eigenlijk (niet)? Wat voor soort regio willen we met elkaar voor onze leerlingen/inwoners/jongeren zijn? Hoe realiseren we dit in onze regio? W...

Vertelpunt Passend Onderwijs

19 december 2018

Passend onderwijs leeft. Samen werken we er hard aan om kinderen en jongeren beter te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig. Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt, waarin professionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister Slob van Onderwijs.

Met de aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil minister Slob samen met samenwerkingsverbanden en landelijke partijen werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen – schoolleiders en schoolbesturen, leraren en andere professionals, ouders en leerlingen – zelf het Passend on...