AO passend onderwijs

11 september 2017

Op 5 juli 2017 was er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over passend onderwijs. Hierin werd de elfde voortgangsrapportage passend onderwijs besproken.

De staatssecretaris heeft in het debat teruggeblikt op de afgelopen drie jaar passend onderwijs, dat inmiddels halverwege de implementatieperiode (2014-2020) is. Hij heeft zijn waardering uitgesproken voor de passie en toewijding waarmee leraren en alle anderen op scholen en bij samenwerkingsverbanden de uitdagingen van passend onderwijs aangaan. Dit heeft ook al tot de nodige resultaten geleid. Meer dan voorheen is het gelukt om kinderen een plek te geven in het reguliere onderwijs, zodat kinderen samen kunnen leren, spelen, sporten en opgroeien. De financiële prikkel om leerlingen te verwijzen naar het speciaal onderwijs is er niet meer. Ook heeft de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs een impuls gekregen en is de aandacht voor thuiszitters toegenomen. Ouders zijn redelijk tevreden over de ondersteuning die hun kinderen krijgen.

Delen via: