Governance passend onderwijs wordt versterkt

30 november 2018

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad nam een aantal maatregelen om de governance van passend onderwijs te verbeteren, waaronder het instellen van onafhankelijk toezicht.

Het kabinet wenst - verwoord in het regeerakkoord -  dat er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden komt, ‘om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komen’. De ALV stemde in met vier oplossingen voor deze problematiek. De VO-raad gaat de leden die participeren in samenwerkingsverbanden met hoge, niet-verantwoorde reserves hierop aanspreken. Het gesprek over de bandbreedte voor de hoogte van de reserves wordt binnen de vereniging gevoerd.

Daarnaast komt er een onafhankelijk lid in het intern toezichthoudend orgaan van de samenwerkingsverbanden. Ook wordt het 'Dashboard passend onderwijs' doorontwikkeld; dit dashboard bevat veel gegevens over de samenwerkingsverbanden en maakt het voor hen makkelijk zich in het publieke debat te verantwoorden. Op de wat langere termijn gaat de VO-raad in gesprek met de minister om de weeffouten in het systeem van passend onderwijs weg te nemen. Zo’n weeffout is bijvoorbeeld dat de samenwerkingsverbanden in de wet worden behandeld als schoolbesturen.

 

Bron: VO-Raad

Delen via: