Heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

4 juli 2019

De gemeente heeft de wettelijke taak om te zorgen voor een vergoeding voor “passend vervoer” naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het vervoer is bestemd voor leerlingen die zelf niet naar school kunnen, bijvoorbeeld door een handicap of omdat de school te ver weg ligt.

Het leerlingenvervoer is bestemd voor:

 • Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so);
 • Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (sbo);
 • Leerlingen met een beperking/handicap in het reguliere (voortgezet) onderwijs;
 • Leerlingen in het reguliere onderwijs met een bijzondere richting (op basis van religie/levensovertuiging).


Leerlingenvervoer is een vergoeding vanuit de gemeente die kan bestaan uit:

 • Een fietsvergoeding;
 • Vergoeding van de kosten van openbaar vervoer;
 • Vergoeding van de kosten van eigen vervoer;
 • Aangepast vervoer (georganiseerd taxi- of busvervoer door de gemeente).


Uitgangspunt is dat leerlingen van 9 jaar en ouder zelfstandig reizen. Voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt de situatie per kind beoordeeld. Er wordt onder andere bekeken of een kind zelfredzaam is, waarbij een fietsvergoeding en een vergoeding voor openbaar vervoer uitgangspunt zijn. De gemeente vergoedt de kosten naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school (een
onderwijsinstelling met een brinnummer).

Het leerlingenvervoer gaat van huis naar school en van school naar huis. De gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Elburg maken hierop een uitzondering dat 1 afwijkend afzetadres binnen dezelfde gemeente gebruikt mag worden, mits dit structureel wordt ingezet en het geen extra kosten met zich meebrengt. Bijvoorbeeld een vaste dag in de week naar de oppas of buitenschoolse opvang (bso). Schoolgang is en blijft de verantwoording van de ouders.

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt gekeken naar:

 • Een volledige aanvraag: de aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier, benodigde bijlagen en ondertekening (veelal met DigiD);
 • De dichtstbijzijnde toegankelijke school: bij veel gemeenten is de TLV hierin leidend;
 • Er wordt voldaan aan de afstandsgrens: de school moet zich minimaal 4 of 6km (dit kan per gemeente verschillen) van het huisadres bevinden.

Meer informatie over het leerlingenvervoer is te vinden op de website van de gemeente.

Delen via: