Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs en themaonderzoek swv

25 november 2019

De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren onderzoek doen ‘naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden (swv) voor leerlingen. Dat meldt de inspectie in haar nieuwsbrief van november 2019.

“Daarnaast doen we inventariserend onderzoek naar beschikbare informatie over beleidsverschillen tussen samenwerkingsverbanden.” Met de uitkomsten uit het meerjarig onderzoek hoopt de inspectie meer inzicht te krijgen op de ‘effecten hiervan voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (LEO’s) en leerlingen en leraren in het regulier onderwijs’.

Naast het bericht over het meerjarige onderzoek naar de verschillende beleidskeuzes bij swv, laat de inspectie weten bezig te zijn met een publicatie over haar bezoeken aan vijftien swv in het kader van het themaonderzoek governance.

Hierbij werden swv onder meer bevraagd op verschillende onderwerpen rondom governance en over het functioneren van onafhankelijk intern toezicht. De resultaten publiceert de inspectie komende kwartaal in een rapport, waarvan alle swv een exemplaar ontvangen.

Bron: Steunpunt Passend Onderwijs

Delen via: