Minister Slob: meer ruimte binnen experiment samenwerking speciaal en regulier onderwijs

14 februari 2020

Minister Slob wil het bestaande experiment voor samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs verlengen en verbreden. Dat maakte hij op 12 februari bekend op het congres ‘Naar inclusiever onderwijs’ in Bussum. Binnen dit experiment kunnen scholen kinderen uit het speciaal en regulier onderwijs makkelijker in één klas plaatsen.

In het experiment kunnen reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor vier jaar leerlingen volledig mengen. Doel is te onderzoeken wat nodig is om ervoor te zorgen dat meer kinderen die nu in het speciaal onderwijs zitten tóch in gewone klassen kunnen blijven. Na vier jaar moeten de twee scholen nu echter verplicht verder gaan als één geïntegreerde instelling waarbij de (v)so-school of -vestiging wordt opgeheven. Dit vinden veel scholen een te krap kader: een experiment moet ruimte geven om te kijken wat wel of niet werkt, daarvan moet geen verplichte uitkomst vaststaan. Veel scholen gaven aan dat deze verplichting een belemmering is om deel te nemen. Minister Slob heeft aangegeven dat hij hiermee aan de slag gaat. Daarnaast is het zijn intentie om het experiment te verlengen met vier jaar. Het is de bedoeling dat scholen zich nog voor de zomer kunnen aanmelden.

De VO-raad is blij dat de minister het experiment gaat verlengen en verbreden. Wij bepleiten al langer een nauwe samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs, waardoor leerlingen bij elkaar op school kunnen zitten en – waar mogelijk – samen onderwijs ontvangen. Tijdens de ALV in november 2019 hebben de leden van de VO-raad deze uitgangspunten ook meegenomen in de inbreng voor de evaluatie van passend onderwijs dit jaar. Het huidige experiment biedt mogelijkheden om dit te realiseren, maar legt in de praktijk echter nog te veel beperkingen op.

Meer informatie 

Dit voorjaar volgt meer informatie over (de verbreding en verlenging van) het experiment ‘Samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. 

Zie ook de huidige beleidsregel voor het experiment 'Samenwerking regulier en speciaal onderwijs'

Bron: VO-Raad

Delen via: