Project e-VOlve voor leerlingen uit groep 8 op Groevenbeek Putten

4 februari 2019

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Ook het Christelijk College Groevenbeek in Putten heeft een programma opgezet voor leerlingen uit groep 8. Het programma heeft de naam e-VOlve en is bedoeld voor leerlingen die in groep 8 qua leerontwikkeling of op sociaal-emotioneel gebied worden belemmerd, op hun eigen niveau werken, praktisch ingesteld zijn en de overstap naar het voortgezet onderwijs spannend vinden. Het programma loopt nu voor het tweede jaar.

Het programma start in november en loopt door tot en met mei. Verschillende leerlingen van  basisscholen uit Putten nemen deel aan het programma. Zij volgen op maandagmiddag theorie- en praktijklessen, waarbij veiligheid, structuur en duidelijkheid voorop staan. Het doel van dit programma is om de spanning rondom de overstap naar het voortgezet onderwijs weg te nemen en de motivatie te vergroten. Zo kunnen deze leerlingen na de zomervakantie ontspannen en enthousiast starten op hun nieuwe school.

Dit hoeft overigens niet op Groevenbeek in Putten te zijn. “Het programma is niet bedoeld om leerlingen te werven, maar om de leerling een goede basis mee te geven voor de overstap. Ongeveer 50% van de leerlingen uit het programma is hier gebleven en de andere 50% heeft zich op andere scholen in de regio aangemeld”, zegt Lisanne Jakobs, zorgcoördinator van Groevenbeek Putten.

“Twee jaar geleden is een start gemaakt met het ontwikkelen van het programma. Aanleiding hiervoor was een subsidie voor een doorstroomprogramma. Er is toen contact gelegd tussen de besturen van het primair onderwijs en de locatiedirecteur van Groevenbeek Putten. Iedereen was enthousiast en we waren het er ook al snel over eens om dit programma juist voor leerlingen in te richten die moeite hebben met de overgang naar het VO. Het programma is bedoeld voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn, NT2 leerlingen en leerlingen met een achterstand op sociaal-emotioneel vlak. Zij hebben behoefte aan structuur en ze hebben vaak wat langer de tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Zij leren op deze manier het reilen en zeilen van het VO, de school en de docenten al kennen, waardoor het na de zomervakantie minder nieuw is”, zegt Lisanne. “We zijn dan ook al gestart met de opzet van het programma vóór de subsidie er was. Want ook daar waren we het over eens: dit programma zou sowieso doorgaan, of de subsidie er nu kwam of niet, al dan niet in aangepaste vorm. Samen met een werkgroep hebben we het programma ontwikkeld en in december kwam de toekenning van de subsidie.”

De eerste groep is daarna in februari gestart met het programma, tot aan de zomervakantie. Naar aanleiding van de evaluatie met de werkgroep is ervoor gekozen om de periode waarin het programma loopt, aan te passen. Nu starten de leerlingen al in november en laten we het programma doorlopen tot en met mei. De leerlingen komen op maandagmiddag naar Groevenbeek en volgen in totaal 100 klokuren onderwijs binnen het programma. Dit was ook een eis vanuit de subsidieregeling. “Daarom wilden we in eerste instantie starten met 2 middagen per week, maar dit bleek niet haalbaar”, geeft Lisanne aan. “Basisschoolleerlingen zouden dan twee middagen in hun eigen klas missen. Het vraagt ook wat van het PO en VO aan beschikbaarheid van lokalen en docenten. Daarom is besloten om dit terug te brengen naar één middag. Het grootste aantal uren vindt plaats voor de zomervakantie en een klein restant wordt ingezet na de zomervakantie, voor de leerlingen die zich aangemeld hebben op Groevenbeek Putten. Zo komen we toch aan die 100 klokuren.”

In totaal volgen nu 30 leerlingen het programma. De leerlingen zijn opgedeeld in twee klassen van 15 leerlingen. De eerste twee lessen zijn vooral kennismakingslessen. Ze lunchen dan ook nog niet op school. “Veel van de leerlingen zijn niet gewend om te lunchen op school. Dus ook dat is best spannend”, vertelt Lisanne. “Daarom doen we dat niet meteen en starten de kennismakingslessen pas na lunchtijd. Vanaf de derde les beginnen ze om 12.00u, zodat ze wel gezamenlijk lunchen. Ze starten de middag met een theorieles en dat is altijd in hetzelfde lokaal, ze krijgen les van dezelfde docent, met dezelfde onderwijsassistent. Het tweede deel van de middag volgen ze een praktijkles, waar ze de theorie meteen in de praktijk toepassen. We werken met thema’s en elk thema duurt een paar weken. Wanneer het thema wisselt, wisselt ook de praktijkles en de praktijkdocent. Zo wennen de leerlingen aan het wisselen van docenten en lokaal, maar nog steeds in een veilige en kleine setting. Elke les wordt afgesloten met een opdracht, zodat de leerlingen ook huiswerk meekrijgen. In eerste instantie is dit bedacht om aan de klokuren voor de subsidie te komen. Maar het heeft ook een positief effect op de leerlingen. Ze zijn trots op de extra opdracht die zij krijgen, net als de leerlingen uit de plusklassen.”

Het programma heeft tevens een preventieve werking. De contacten met de basisscholen waren al goed, maar de lijntjes zijn nog korter geworden. “Aan de leerlingen die daadwerkelijk in de brugklas bij ons op school komen, merken we voorzichtig dat het programma effect heeft”, meldt Lisanne. “De leerlingen die hebben deelgenomen aan e-VOlve hebben minder begeleiding nodig, redden zich makkelijker en kunnen het goed af met ondersteuning van de eigen mentor. De leerlingen geven zelf ook aan dat ze de school al kennen, dat ze weten wie de docenten zijn en ook aan het wisselen van de docenten en lokalen zijn ze al een beetje gewend. Of het ook effect heeft op docenten weten we nog niet, daar draait het programma nog niet lang genoeg voor.“

Wil je meer weten over de subsidie voor doorstroomprogramma’s po-vo, klik dan hier: https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo

Ook het Jeugdjournaal besteedde aandacht aan het programma e-VOlve. Klik hier om de uitzending te bekijken. 

Delen via: