René Peeters: "Zet leerkracht en jeugdhulpprofessional zij aan zij"

7 december 2018

Jeugdhulpverleners en leerkrachten moeten nauwer samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen van onderwijs, zorg en jeugdhulp en het maken van niet-vrijblijvende lokale afspraken. Dat is de kern van het advies dat kwartiermaker René Peeters op 7 december 2018 overhandigde aan de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd waar de VO-raad ook aan deelneemt.

De knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdhulp was aanleiding voor 23 landelijke organisaties om deze gezamenlijk op te lossen in de Coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd. René Peeters werd gevraagd om hen te adviseren hoe ze die samenwerking beter van de grond kunnen krijgen.  

Een betere aansluiting onderwijs-(jeugd)zorg is een complexe opgave. Er liggen grote maatschappelijke tendensen ten grondslag aan de huidige situatie. Er is kennis, bewustwording en een cultuuromslag nodig om het tij te keren. In het rapport geeft de kwartiermaker adviezen, gebaseerd op bevindingen uit succesvolle regio’s. De belangrijkste drie:

  1. Zorg voor een evenwichtig palet aan professionals rond kinderen en jongeren, die ingeschakeld kunnen worden waar nodig. Verbreed de schoolteams met medewerkers van jeugdhulp- en/of zorgorganisaties, afhankelijk van de schoolpopulatie.  
  2. Maak als onderwijs, jeugdhulp, zorg en gemeenten niet-vrijblijvende lokale afspraken. Deze vormen als het ware de ‘grondwet van de regio’ en zijn leidend voor de andere plannen rondom onderwijs, zorg en jeugd. Pak als gemeente de rol op om partijen bij elkaar te brengen. Die regierol past bij de andere verantwoordelijkheden die gemeenten in 2015 hebben gekregen.
  3. Maak ouders en opvoeders vertrouwd met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school. Werk actief samen met ouders en neem hen in ieder proces rond het kind goed mee.  

De komende periode gaan de organisaties met de eigen achterban bespreken wat de adviezen betekenen op uitvoeringsniveau.

Klik hier voor het advies van René Peeters.

Bron: VO-raad

Delen via: