Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe doet het goed!

7 november 2018

De Wet passend onderwijs trad op 1 augustus 2014 in werking. Dit betekende nogal wat voor de scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. De afspraken die wij als samenwerkingsverband maken, leggen wij vast in het ondersteuningsplan. Het huidige ondersteuningsplan loopt van 2014 tot en met 2018. In 2015 hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste taken van het samenwerkingsverband. Nu met de nieuwe planperiode in het vooruitzicht hebben we dit onderzoek opnieuw uitgevoerd.

We hebben het onderzoek uitgevoerd onder bestuursleden, zorgcoördinatoren, de Ondersteuningsplanraad (OPR), het scholenberaad en IB'ers. 

Over het algemeen kunnen we uit de resultaten concluderen dat het samenwerkingsverband goed doet wat het moet doen. De taken en doelen zijn helder en men is tevreden over het functioneren van het samenwerkingsverband en de ingezette koers. 

De aandachtspunten die uit de resulltaten van het onderzoek blijken, nemen wij op in het nieuwe ondersteuningsplan. Zo ervaart men de communicatie en informatievoorziening goed, maar is er wel meer behoefte aan kennisdeling en -uitwisseling. De kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband staat nog in de kinderschoenen, ook dit werken wij de komende planperiode verder uit. 

Tot slot moet de samenwerking tussen de scholen continu gestimuleerd en waar nodig verbeterd worden. Zorg dat álle scholen aan tafel (blijven) zitten. Iedere school maakt tenslotte maakt tenslotte deel uit van het samenwerkingsverband.

Wilt u het volledige rapport lezen? Klik dan hier. 

 

Delen via: