Themabijeenkomst "Door welke bril kijk jij" groot succes

6 februari 2020

Op 4 februari 2020 organiseerde het samenwerkingsverband St. Leerlingenzorg NW-Veluwe haar jaarlijkse themabijeenkomst. Dit jaar stelden we de deelnemers de vraag: "Door welke bril kijk jij?"

De opkomst was groot. Maar liefst ruim 150 deelnemers schreven zich in. Zowel vanuit het primair onderwijs als vanuit het voortgezet onderwijs waren docenten, IB'ers, zorgcoördinatoren en directeuren aanwezig. Maar ook de gemeente was goed vertegenwoordigd met een aantal raadsleden, wethouders en ambtenaren. En ook de zorgpartijen mochten niet ontbreken. Zowel vanuit het CJG en de gebiedsteams als vanuit zorgverleners waren er deelnemers aanwezig. Dit werd ook door iedereen als zeer waardevol ervaren.

We startten de middag met een heerlijke lunch en daarna nam Steye van Dam ons mee in de wereld van het Omdenken. Na deze prikkelende lezing leerde Bart van Kessel van Gedragswerk ons hoe we door een andere bril dan onze eigen bril kunnen kijken naar complexe situaties rondom onderwijs en zorg. Van Omdenken naar Omdoen.

Na een korte kennismaking, volgde de eerste stoelendans. Bart vroeg de deelnemers in groepjes van vijf aan tafel te zitten, waarbij het van belang was dat alle functies vertegenwoordigd waren aan tafel. Na het bespreken van de eerste casus volgde weer een stoelendans, waarbij iedereen een stoel opschoof en daardoor in de functie van de buurman of buurvrouw belandde. Ook nu volgde een casusbespreking met de opdracht: kijk door de bril van de ander en hoe zou jij deze casus bekijken?

Dit leverde weer nieuwe inzichten op in het handelen, maar ook de obstakels die 'de ander' in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Een zeer zinvolle middag! Na een evaluatie onder de deelnemers zullen wij met Bart van Kessel in gesprek gaan over een vervolg in de regio. Want dit onderwerp zal alleen maar actueler en belangrijker worden!

 

Delen via: