Meer weten?

Wilt u meer weten maar kunt u het antwoord niet direct vinden? Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op

Disclaimer

Begripsomschrijving van onze website disclaimer

  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • de gebruiker: de bezoeker van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stemt u in met deze disclaimer. De content van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch aanvaardt Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient u vooraf schriftelijk aan ons te verzoeken. Zie onze contactgegevens.