Documenten

Hieronder treft u verschillende documenten aan van Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. U kunt de documenten downloaden en uitprinten voor gebruik.

Overzicht downloads:

Aanvraagformulier Scholingsbudget
word-bestand (63,94 KB)
Addendum Ondersteuningsplan 2019-2023
pdf-bestand (173,92 KB)
Bestuursreglement
pdf-bestand (1,62 MB)
Bestuursverslag en jaarrekening 2019
pdf-bestand (1,5 MB)
Bezwaar- en geschillenprocedure
pdf-bestand (218,54 KB)
Brochure LWOO-PrO 2021-2022 voor (speciaal)basisonderwijs
pdf-bestand (295,1 KB)
Brochure LWOO-PrO 2021-2022 voor intakers VO
pdf-bestand (266,47 KB)
Handleiding Teams
pdf-bestand (209,53 KB)
Inspectierapport
pdf-bestand (538,83 KB)
Jaarverslag Stichting Leerlingenzorgn NW-Veluwe 2020
pdf-bestand (1,68 MB)
Managementstatuut
pdf-bestand (3,36 MB)
Onderbouwing arrangement leerling
word-bestand (63,58 KB)
Onderbouwing groepsarrangement
word-bestand (61,24 KB)
Onderbouwing PCL-consultatie
word-bestand (62,7 KB)
Onderbouwing TLV VSO
word-bestand (62,8 KB)
Ondersteuningsplan 2019-2023
pdf-bestand (6,42 MB)
Onderzoek transferklas
pdf-bestand (477,14 KB)
Overeenkomst OZC
pdf-bestand (257,24 KB)
Passend onderwijs - Informatiegids voor ouders
pdf-bestand (2,52 MB)
Privacyreglement 2018
pdf-bestand (318,86 KB)
Rapport NJI Trajectklas Morgen College
pdf-bestand (4,45 MB)
Rapport vergelijkende studie positieve factoren St. Leerlingenzorg NW-Veluwe
pdf-bestand (719,21 KB)
Rapportage Inspectie van onderwijs 2019
pdf-bestand (1,4 MB)
Regeling 'Geld volgt leerling 2021'
pdf-bestand (216,46 KB)
Statuten
pdf-bestand (129,85 KB)
Toezichtkader
pdf-bestand (11,66 MB)
Werkdocument positieve factoren Passend Onderwijs
pdf-bestand (533,64 KB)
Werkwijze PCL
pdf-bestand (286,55 KB)