Extra ondersteuning

Leerlingen voor wie de basisondersteuning niet voldoende is, komen in aanmerking voor extra ondersteuning. Dit betekent dat een leerling wat meer ondersteuning krijgt dan in de reguliere basisondersteuning aan iedere leerling wordt geboden.Er zijn vele vormen van extra ondersteuning mogelijk, waar nodig in samenwerking met jeugdzorg en jeugdhulpverlening. De Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe kan dit mogelijk maken door een financiële bijdrage die in overleg met de ouders door de school kan worden aangevraagd. 

Delen via: