Naar het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs

Het is voor elke leerling van belang dat de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs goed verloopt. In groep 8 krijgt uw kind een schooladvies. Daarmee kunt u op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs.

Hoe kies ik vervolgonderwijs voor mijn kind?

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen. Kan dat niet, dan zoekt de school – na overleg met u – een andere school die de ondersteuning wel kan bieden. Zo kan uw kind naar de school die het best bij hem of haar past.

Hoe en wanneer aanmelden bij het voorgezet onderwijs?

Voor het aanmelden van uw kind bij het voortgezet onderwijs kunt u het beste wachten totdat de basisschool uw kind een schooladvies heeft gegeven. De scholen in het voortgezet onderwijs moeten dat advies namelijk meewegen in hun besluit over toelating van leerlingen. In het voortgezet onderwijs wordt vaak een vaste inschrijftermijn gebruikt. Op de website van de scholen in de regio Noordwest-Veluwe kunt u daarover meer informatie vinden.

Uw kind aanmelden bij een school naar keuze

Hebt u een school gevonden die voldoet aan uw wensen? Dan meldt u uw kind – indien mogelijk – minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De school heeft de wettelijke verplichting om na de aanmelding binnen zes weken een besluit te nemen over de toelating van de leerling. Deze termijn mag met maximaal vier weken worden verlengd. Informeer op de website van de school van uw voorkeur of bij de basisschool van uw kind wanneer de sluitingsdatum van aanmelding is.

Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. Meestal kunt u uw kind aanmelden door een inschrijfformulier in te vullen. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door. Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen hebt ingeschreven.

Onderzoek naar leerachterstanden

Leerligen die het advies Praktijkonderwijs (Pro) krijgen, hebben een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De procedure om deze TLV te verkrijgen, is bekend bij de basisschool.

Leerlingen die het advies voor vmbo-basis of vmbo-kader hebben gekregen, komen misschien in aanmerking voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Hiervoor geldt een aparte procedure, die bekend is bij de basisschool.

Uw kind aanmelden bij meerdere scholen 

U kunt uw kind bij meerdere scholen inschrijven, binnen en buiten de regio van het samenwerkingsverband waar u woont. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier de scholen te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen de scholen de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.