Nieuws

Special Verrassend Passend

5 december 2019

Bestaande wettelijke barrières maken het niet eenvoudig om tot een goede financiële samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te komen. Maar met durf, creativiteit, een gezamenlijke focus en investeringen is dit wel degelijk mogelijk. Dat is de boodschap van de special Verrassend Passend.

ALV: Leden VO-raad stellen speerpunten voor passend onderwijs vast

29 november 2019

Tijdens de ALV tweedaagse van 27 en 28 november jl. hebben de leden van de VO-raad ingestemd met de ‘inbreng voor de evaluatie van passend onderwijs in 2020’. In deze inbreng – die de VO-raad en PO-Raad gezamenlijk hebben opgesteld op basis van gesprekken binnen en buiten de sector – geven de sectorraden aan dat passend onderwijs doorontwikkeld moet worden. Daarbij wordt ook aangegeven wat al goed gaat, wat nog verbeterd kan worden en waar wet- en regelgeving aangepast zou moeten worden.

Meerjarig onderzoek naar passend onderwijs en themaonderzoek swv

25 november 2019

De Inspectie van het Onderwijs gaat de komende jaren onderzoek doen ‘naar de effecten van verschillen in beleidskeuzes tussen samenwerkingsverbanden (swv) voor leerlingen. Dat meldt de inspectie in haar nieuwsbrief van november 2019.

Onderwijsraad: Organiseer passend onderwijs niet op particuliere scholen

13 november 2019

Voor alle leerlingen moet er op reguliere scholen een passende plek te vinden zijn, vindt de Onderwijsraad. In een maandag verschenen advies stelt de raad dat het dan ook niet gewenst is om wettelijk mogelijk te maken dat particulier onderwijs de zorg voor kinderen met een zware ondersteuningsvraag overneemt. Wel kunnen publieke scholen bij particuliere scholen expertise en materiaal inkopen.

Bekijk alle nieuws op de archiefpagina