Extra geld voor doorstroomprogramma’s PO-VO

11 april 2019

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen, ook in de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarom is het subsidiebedrag voor de doorstroomprogramma’s PO-VO verhoogd. Voor 2019 is voor deze doorstroomprogramma’s ruim €16 miljoen beschikbaar: €1000 per deelnemende leerling met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma.

Tweede Kamer pleit voor minder administratieve rompslomp bij Passend onderwijs

11 maart 2019

De Tweede Kamer vindt dat het minder ingewikkeld moet worden om onderwijs en zorg te regelen voor kinderen van wie duidelijk is dat zij ernstige beperkingen hebben op fysiek en mentaal gebied. Voor deze leerlingen moeten nu op verschillende plekken budgetten worden aangevraagd. Een belangrijk pijnpunt is de looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Samenwerkingsverbanden geven een tlv af voor één, twee of drie jaar, terwijl duidelijk is dat er voor de hele schoolperiode een tlv nodig is. De motie hierover, ingediend door Eppo Bruins van de CU, wordt kamerbreed gesteund.

Geld voor technisch vmbo nu ook voor voortgezet speciaal onderwijs

1 maart 2019

Twee van de honderd miljoen euro die het kabinet uittrekt voor technisch vmbo, gaat vanaf nu naar het voortgezet speciaal onderwijs. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Dat maakte minister Slob (Onderwijs) bekend.

Merijn kan niet naar gewone scholen: 'Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten'

21 februari 2019

Duizenden kinderen met een beperking gaan niet naar school vanwege lichamelijke of psychische redenen. De zorg die zij nodig hebben, zou beter moeten aansluiten bij scholing zodat ook zij onderwijs kunnen genieten, vinden hoogleraren en belangenorganisaties. Om hun punt kracht bij te zetten gaven vandaag drie minderjarige ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voorafgaand aan een debat over onderwijs en zorg een sloophamer aan ministers Slob voor Onderwijs en De Jonge van Volksgezondheid.

Nieuwsbrief februari 2019

18 februari 2019

De eerste nieuwsbrief van 2019 is uit. Wil je meer lezen over onze themamiddag 'Inclusie' of het gesprek met een aantal leden van de Tweede Kamer?

Themabijeenkomst 'Inclusie' was opnieuw een succes

12 februari 2019

Op 5 februari 2019 organiseerde Stichting Leerlingenzorg weer haar jaarlijkse themamiddag. Deze keer stond de middag in het teken van 'Inclusie'. Een onderwerp dat al veel besproken wordt en waar iedereen wel een mening over heeft.

Project e-VOlve voor leerlingen uit groep 8 op Groevenbeek Putten

4 februari 2019

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Ook het Christelijk College Groevenbeek in Putten heeft een programma opgezet voor leerlingen uit groep 8. Het programma heeft de naam e-VOlve en is bedoeld voor leerlingen die in groep 8 qua leerontwikkeling of op sociaal-emotioneel gebied worden belemmerd, op hun eigen niveau werken, praktisch ingesteld zijn en de overstap naar het voortgezet onderwijs spannend vinden. Het programma loopt nu voor het tweede jaar.

Lucelle Deneer van Groevenbeek Ermelo verkozen tot 'Leraar van het jaar 2018'

29 januari 2019

De Harderwijkse maatschappijleer docent Lucelle Deneer van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo is zaterdagmiddag uitgeroepen tot 'Leraar van het jaar 2018-2019' in het voortgezet onderwijs.

Uitnodiging themamiddag ‘INCLUSIE’

15 januari 2019

Op dinsdag 5 februari 2019 organiseert het samenwerkingsverband V(S)O stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe de jaarlijkse themamiddag. Tijdens deze bijeenkomst denken we samen na over het thema INCLUSIE.