Doe mee aan besturenonderzoek passend onderwijs

2 oktober 2019

Schoolbesturen vormen een belangrijke schakel binnen passend onderwijs; om te kunnen komen tot een goede evaluatie van dit stelsel is hun input dan ook cruciaal. In dit kader zet het ministerie van Onderwijs – dat momenteel een evaluatieprogramma passend onderwijs uitvoert – dit najaar een groot onderzoek uit onder schoolbesturen, waarbij hun perspectief op passend onderwijs in kaart wordt gebracht. Alle schoolbesturen wordt gevraagd hierover een online enquête in te vullen.

Conferentie onderwijs-jeugd 31 oktober 2019

26 september 2019

Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen en professionals vanuit gemeente, jeugdhulp en onderwijs de handen ineen slaan ontstaan en ontwikkelkansen voor kinderen! Samen maken we het verschil! Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en jeugd vraagt erom dat men elkaar kent. Alleen zo kan inhoud worden gegeven aan daadwerkelijk interprofessioneel samenwerken. Op donderdag 31 oktober 2019 ontmoet onderwijs en jeugd elkaar bij het Van der Valk Veenendaal.

Prinsjesdag brengt geen extra investeringen voor onderwijs

19 september 2019

De onderwijsbegroting brengt geen extra investeringen voor het onderwijs. Aan de nijpende lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs geeft het kabinet ook in 2020 niks extra’s uit. AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is ‘ongelofelijk zwaar teleurgesteld’.

WISC-V toegestaan als intelligentietest

5 september 2019

Eerder was het al wel mogelijk om de WISC-V af te nemen, maar was deze nog niet officieel toegestaan. Inmiddels is deze regeling gewijzigd en is de WISC-V voorlopig twee jaar goedgekeurd; er zijn nog onvoldoende onderzoekresultaten naar de criteriumvaliditeitbekend.

Kinderombudsman: geen toegang tot passend onderwijs door knelpunten leerlingenvervoer

3 september 2019

Gemeenten kijken bij het regelen van het leerlingvervoer niet genoeg naar de belangen van het kind. Maatwerk komt nog te weinig voor en vaak prevaleren financiële aspecten. Dat concludeert de kinderombudsman in een rapport dat vandaag verschijnt. Scholen zijn veel tijd kwijt met het leerlingvervoer. “Het is toch bijzonder dat ik een halve baan nodig heb voor de coördinatie van het leerlingvervoer”, zegt Paul Goossens van Mgr. Hanssenschool in Limburg.

Zomervakantie

22 juli 2019

Van 22 juli tot en met 29 augustus zijn wij niet bereikbaar in verband met de zomervakantie. Na 29 augustus nemen we, indien nodig, weer contact met u op.

Onderzoek zet aannames passend onderwijs recht

15 juli 2019

De Tweede Kamer sprak met onderzoekers van het NRO over passend onderwijs. Daarin zetten de onderzoekers een paar bekende aannames over de gevolgen van passend onderwijs recht.

Leerpleinen op het Nuborgh College Oostenlicht

9 juli 2019

Op het Nuborgh College Oostenlicht is het LWOO anders ingericht dan op de meeste scholen. De leerlingen werken niet in lokalen, maar op leerpleinen. Op deze leerpleinen zijn zo’n 60 leerlingen en een kernteam van 4 docenten aanwezig. Het leerplein omvat ook twee instructielokalen. In die instructielokalen krijgen de leerlingen les in de kernvakken. Op het plein kunnen ze verder werken aan hun eigen leerdoelen, alleen of in groepjes, is er mogelijkheid tot coaching, vinden mentorgesprekken plaats en is er verlengde instructie. Er wordt gewerkt met een weekplanner waar de leerdoelen van één week op staan. De leerlingen dragen hiervoor zelf de verantwoordelijkheid, waardoor het werk serieus genomen wordt.

Nieuwsbrief juli 2019

9 juli 2019

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar is verstuurd. Wil je meer weten over de stand van zaken van de hoogbegaafdheidssubsidie, het bezoek van de Inspectie van onderwijs en nog veel meer?