Project e-VOlve voor leerlingen uit groep 8 op Groevenbeek Putten

4 februari 2019

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Ook het Christelijk College Groevenbeek in Putten heeft een programma opgezet voor leerlingen uit groep 8. Het programma heeft de naam e-VOlve en is bedoeld voor leerlingen die in groep 8 qua leerontwikkeling of op sociaal-emotioneel gebied worden belemmerd, op hun eigen niveau werken, praktisch ingesteld zijn en de overstap naar het voortgezet onderwijs spannend vinden. Het programma loopt nu voor het tweede jaar.

Lucelle Deneer van Groevenbeek Ermelo verkozen tot 'Leraar van het jaar 2018'

29 januari 2019

De Harderwijkse maatschappijleer docent Lucelle Deneer van het Christelijk College Groevenbeek in Ermelo is zaterdagmiddag uitgeroepen tot 'Leraar van het jaar 2018-2019' in het voortgezet onderwijs.

Uitnodiging themamiddag ‘INCLUSIE’

15 januari 2019

Op dinsdag 5 februari 2019 organiseert het samenwerkingsverband V(S)O stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe de jaarlijkse themamiddag. Tijdens deze bijeenkomst denken we samen na over het thema INCLUSIE.

Vertelpunt Passend Onderwijs

19 december 2018

Passend onderwijs leeft. Samen werken we er hard aan om kinderen en jongeren beter te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig. Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt, waarin professionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister Slob van Onderwijs.

Titel gezocht voor ons nieuwe ondersteuningsplan!

17 december 2018

In de periode 2014-2018 hebben we in de regio NW Veluwe gezamenlijk invulling gegeven aan passend onderwijs. Verbinden, samenwerken en vertrouwen zijn het fundament van de samenwerking in onze regio. Dit biedt kwalitatief het best passende, maar ook betaalbaar onderwijs aan onze leerlingen. Voor de periode 2019-2023 staan we op en stevig fundament om samen verder te bouwen aan goed onderwijs voor elke leerling.

Nieuwsbrief december 2018

17 december 2018

De kerstvakantie nadert en dat betekent dat we de laatste nieuwsbrief van 2018 hebben verstuurd. Een nieuwsbrief waarin we ingaan op de successen binnen het samenwerkingsverband VO2509, nieuwe ontwikkelingen die in 2019 aan bod gaan komen en we stellen een prijs beschikbaar voor diegene die de beste naam voor ons ondersteuningsplan bedenkt. Veel leesplezier!

Onderwijsraad: te veel differentiatie in onderwijsstelsel

14 december 2018

De raad vindt dat er een fundamentele bezinning nodig is op de organisatie van het onderwijsstelsel met als doel het op onderdelen aan te passen. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen wordt de manier waarop we het onderwijs georganiseerd hebben problematisch: (1) jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet meer vanzelfsprekend tegen in het onderwijs; (2) plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt steeds bepalender voor het eindniveau van jongeren; (3) permanente educatie heeft geen formele plek in het onderwijsstelsel.

Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

12 december 2018

Minister Slob gaat de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs voor een periode van vier jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. Toekenning van subsidie gebeurt op basis van een inhoudelijke beoordeling van activiteitenplannen. De aanvraag kan worden ingediend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Samenwerking succesfactor voor transferklassen Harderwijk en Zeewolde

10 december 2018

In het schooljaar 2011-2012 startten de dr. A. Verschoorschool en het Morgen College in Harderwijk hun samenwerking om de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs voor de leerlingen die daar moeite mee hebben, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zij bieden vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) onderwijs aan de eerste twee leerjaren van het vmbo. Daarbij is het programma zo samengesteld dat de leerlingen toewerken naar de overgang naar het reguliere onderwijs in jaar drie op het Morgen College en naar een regulier vmbo-diploma aan het einde van leerjaar 4.