Nieuws

Hemelvaartsdag

15 mei 2023

Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs

14 oktober 2021

Samenwerkingsverbanden maken plannen om reserves af te bouwen

9 juli 2021

Alle 151 samenwerkingsverbanden, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, hebben een plan gemaakt om bovenmatige reserves uiterlijk eind 2023 af te bouwen. Een eerste analyse laat zien dat de eerste doelstelling van het sectorplan (40% reductie voor eind 2021) wordt behaald. Dat is een mooi eerste resultaat. Ook de geplande afbouw voor 2022 is in lijn met het sectorplan. Het definitieve rapport van de eerste monitoring (op basis van de ingediende plannen) wordt in de eerste week van september aan de minister aangebonden.

Herziene Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

2 juli 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Bekijk alle nieuws op de archiefpagina