Nieuws

Extra geld onderwijs door coronacrisis

25 mei 2020

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs. Er gaat €200 miljoen naar studenten om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daarnaast investeert het kabinet €244 miljoen in het basis-, voortgezet onderwijs en mbo als extra ondersteuning voor leerlingen die dat door de coronacrisis nodig hebben.

Handreiking voor het vervoer van leerlingen

25 mei 2020

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

Thuisschoolmaatje ook actief in onze regio

19 mei 2020

De VO-raad (vereniging voor scholen binnen het voortgezet onderwijs) heeft uit een snelle peiling onder schoolbesturen geconcludeerd dat ongeveer een vijfde van de leerlingen wel een steuntje in de rug kan gebruiken, omdat zij moeite hebben met het afstandsonderwijs. De VO-raad heeft namens de sector actie ondernomen juist deze groep te steunen door Thuisschoolmaatje te starten. Zij sluiten hiervoor aan bij een initiatief van Academie Tien, een school in het Utrechtse Leidsche Rijn.

Nieuwsbrief april 2020

16 april 2020

Inmiddels zijn we een aantal weken en ontwikkelingen verder in deze Corona-tijd. Wij brengen u graag op de hoogte van de updates tot nu toe in onze nieuwsbrief.

Bekijk alle nieuws op de archiefpagina