Nieuws

Handreiking voor het vervoer van leerlingen

25 mei 2020

Het is de bedoeling dat zo min mogelijk leerlingen na de heropening van de scholen gebruik maken van het openbaar vervoer. Samen met regionale vervoerders en de ministeries van OCW en I&W heeft de VO-raad een handreiking gemaakt om er voor te zorgen dat elke leerling weer daadwerkelijk naar school kan komen.

Thuisschoolmaatje ook actief in onze regio

19 mei 2020

De VO-raad (vereniging voor scholen binnen het voortgezet onderwijs) heeft uit een snelle peiling onder schoolbesturen geconcludeerd dat ongeveer een vijfde van de leerlingen wel een steuntje in de rug kan gebruiken, omdat zij moeite hebben met het afstandsonderwijs. De VO-raad heeft namens de sector actie ondernomen juist deze groep te steunen door Thuisschoolmaatje te starten. Zij sluiten hiervoor aan bij een initiatief van Academie Tien, een school in het Utrechtse Leidsche Rijn.

Nieuwsbrief april 2020

16 april 2020

Inmiddels zijn we een aantal weken en ontwikkelingen verder in deze Corona-tijd. Wij brengen u graag op de hoogte van de updates tot nu toe in onze nieuwsbrief.

OCW publiceert slaag-zakregeling

9 april 2020

Het ministerie van OCW heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een servicedocument over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit schooljaar eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling.

Bekijk alle nieuws op de archiefpagina