Extra investeringen in jeugdzorg en onderwijs

4 juni 2019

Het kabinet steekt fors extra geld in defensie, klimaat, en (jeugd)zorg. Ook trekt het extra geld uit voor het onderwijs, de rechtspraak en vangt het de financiële gevolgen op van het eerder genomen besluit om nog sneller dan vorig jaar gepland minder gas te winnen uit de Groninger gasvelden. Dat staat in de Voorjaarsnota die minister Hoekstra van Financiën vandaag aan de Kamer heeft aangeboden. Dit meldt het ministerie van financiën.

Extra aandacht voor passend onderwijs tijdens landelijke actieweek thuiszitters

3 juni 2019

Deze week is het de Landelijke Actieweek Thuiszitters. Van 3 tot en met 7 juni worden door scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in diverse regio’s activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor het terugdringen van het aantal leerlingen dat thuiszit zonder passend onderwijs. Dit meldt Steunpunt Passend Onderwijs.

Ruim 1,3 miljoen jongeren met chronische aandoening

11 april 2019

Het Verwey-Jonker Instituut heeft vanaf 2017 de omvang en maatschappelijke impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren in Nederland onderzocht, in opdracht van het FNO-programma Zorg én Perspectief. Onderzoeksdoel was een actueel inzicht te krijgen in het aantal en de samenstelling van de doelgroep en het verschil in maatschappelijke perspectief van deze jongeren in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten.

Extra geld voor doorstroomprogramma’s PO-VO

11 april 2019

Het kabinet vindt het belangrijk dat alle leerlingen gelijke kansen krijgen, ook in de doorstroom van het primair naar het voortgezet onderwijs. Daarom is het subsidiebedrag voor de doorstroomprogramma’s PO-VO verhoogd. Voor 2019 is voor deze doorstroomprogramma’s ruim €16 miljoen beschikbaar: €1000 per deelnemende leerling met een maximum van 124 leerlingen per doorstroomprogramma.

Tweede Kamer pleit voor minder administratieve rompslomp bij Passend onderwijs

11 maart 2019

De Tweede Kamer vindt dat het minder ingewikkeld moet worden om onderwijs en zorg te regelen voor kinderen van wie duidelijk is dat zij ernstige beperkingen hebben op fysiek en mentaal gebied. Voor deze leerlingen moeten nu op verschillende plekken budgetten worden aangevraagd. Een belangrijk pijnpunt is de looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Samenwerkingsverbanden geven een tlv af voor één, twee of drie jaar, terwijl duidelijk is dat er voor de hele schoolperiode een tlv nodig is. De motie hierover, ingediend door Eppo Bruins van de CU, wordt kamerbreed gesteund.

Geld voor technisch vmbo nu ook voor voortgezet speciaal onderwijs

1 maart 2019

Twee van de honderd miljoen euro die het kabinet uittrekt voor technisch vmbo, gaat vanaf nu naar het voortgezet speciaal onderwijs. Per leerling is het bedrag gelijk aan het bedrag voor reguliere vmbo-leerlingen. Dat maakte minister Slob (Onderwijs) bekend.

Merijn kan niet naar gewone scholen: 'Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten'

21 februari 2019

Duizenden kinderen met een beperking gaan niet naar school vanwege lichamelijke of psychische redenen. De zorg die zij nodig hebben, zou beter moeten aansluiten bij scholing zodat ook zij onderwijs kunnen genieten, vinden hoogleraren en belangenorganisaties. Om hun punt kracht bij te zetten gaven vandaag drie minderjarige ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voorafgaand aan een debat over onderwijs en zorg een sloophamer aan ministers Slob voor Onderwijs en De Jonge van Volksgezondheid.

Nieuwsbrief februari 2019

18 februari 2019

De eerste nieuwsbrief van 2019 is uit. Wil je meer lezen over onze themamiddag 'Inclusie' of het gesprek met een aantal leden van de Tweede Kamer?

Themabijeenkomst 'Inclusie' was opnieuw een succes

12 februari 2019

Op 5 februari 2019 organiseerde Stichting Leerlingenzorg weer haar jaarlijkse themamiddag. Deze keer stond de middag in het teken van 'Inclusie'. Een onderwerp dat al veel besproken wordt en waar iedereen wel een mening over heeft.