Thuisschoolmaatje ook actief in onze regio

19 mei 2020

De VO-raad (vereniging voor scholen binnen het voortgezet onderwijs) heeft uit een snelle peiling onder schoolbesturen geconcludeerd dat ongeveer een vijfde van de leerlingen wel een steuntje in de rug kan gebruiken, omdat zij moeite hebben met het afstandsonderwijs. De VO-raad heeft namens de sector actie ondernomen juist deze groep te steunen door Thuisschoolmaatje te starten. Zij sluiten hiervoor aan bij een initiatief van Academie Tien, een school in het Utrechtse Leidsche Rijn.

De kern van het initiatief: leerlingen, die in tijden van afstandsonderwijs extra aandacht nodig hebben, worden gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze vrijwilligers worden in dit project, na een online training, maatje van een leerling. In de praktijk betekent dit dat zij drie keer per week, ongeveer een half uur (video)bellen met de leerling. Dit gesprek is vooral bedoeld om de leerling aandacht te geven, te stimuleren en om te helpen met plannen en organiseren. Deze rol is aanvullend op de docenten en de mentor.

Een thuisschoolmaatje kan, door het geven van wat extra aandacht, de leerling helpen zijn/haar zelfvertrouwen te vergroten. Thuisschoolmaatje is er daarom voor elke leerling.

Thuisschoolmaatje is er ook voor leerlingen die zich in een kwetsbare thuissituatie bevinden. Er zijn uiteraard geen 'harde' definities voor de categorie ‘kwetsbare thuissituatie’. We gaan hier uit van het professionele oordeel van de mentor. De mentoren hebben zicht op de eventuele wensen en behoeften van leerlingen en kunnen beoordelen of er sprake is van een ‘kwetsbare thuissituatie’. Daarnaast kan de mentor overleggen met de zorgcoördinator van de school.

Bij een kwetsbare thuissituatie valt te denken aan:

  • beide ouders werken in de vitale sector en er is geen opvang voor deze leerlingen;
  • gezinsleden zijn getroffen door corona en er is geen ondersteuning voor de leerling beschikbaar;
  • ouders zijn de Nederlandse taal niet machtig en er zijn in huis geen gezinsleden beschikbaar die een leerling kunnen ondersteunen in dagelijkse werkzaamheden;
  • er is weinig structuur in het gezinsleven waardoor het een leerling niet lukt om zich te houden aan een dagritme waarin schoolwerk gedaan kan worden;
  • etc.

Een mentor besluit enkel in overleg met de ouders of een leerling aanspraak maakt op een thuisschoolmaatje.

Zijn er leerlingen bij jou op school die baat kunnen hebben bij dit initiatief? Dan hoop ik van harte dat jij deelname aan Thuisschoolmaatje binnen jouw school bespreekbaar wilt maken en dat jij het initiatief uit kan rollen binnen de school als mentor van Thuisschoolmaatje. Wanneer jouw school interesse heeft, en jij mag je hiervoor inzetten binnen jouw werktijd, dan kan je je bij Marien Adams aanmelden als mentor door te mailen naar regio25@thuisschoolmaatje.nl.

Klik hier voor de Handreiking van mentoren.

Klik hier voor het Profiel doelgroep leerlingen thuisschoolmaatje

Delen via: