Onderwijs aan nieuwkomers

In Nederland geldt een leerplicht. Dat is de wettelijke verplichting om kinderen onderwijs te laten volgen. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen, dus ook voor minderjarige statushouders en asielzoekers, voor minderjarigen die illegaal in Nederland verblijven en voor andere minderjarige nieuwkomers met een anderstalige achtergrond.

Onderwijs aan asielzoekers of nieuwkomers (voorheen asielonderwijs) is de verantwoordelijkheid van de reguliere scholen. Soms hebben asielzoekers vanwege een beperking of stoornis extra ondersteuning nodig. Dan hebben zij daar, net zoals andere leerlingen, gewoon recht op vanuit de middelen die daarvoor beschikbaar zijn gesteld.

Met de oude regeling was er een vergoeding voor alle tussentijdse instroom voor de nieuwkomers die korter dan een jaar in Nederland zijn, met twee peildata: 1 oktober en 1 april. Door de verhoogde instroom van nieuwkomers is er echter maatwerkbekostiging gekomen voor nieuwkomers korter dan 2 jaar in Nederland (en niet de Nederlandse nationaliteit) en vier peildata: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Lees meer in het Informatiedocument onderwijs aan asielzoekerskinderen (pdf).

Lees meer over aanvullende bekostiging voor de eerste opvang van nieuwkomers op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een apart mailadres in het leven geroepen voor informatie over maatwerkbekostiging, specifieke vragen zoals een nevenvestiging en uitzonderlijke situaties: asielonderwijs@minocw.nl.

Download hier het formulier dat u kunt gebruiken voor gegevenslevering: OCW Gegevenslevering 1 april 2016 (Word)

Meer informatie over onderwijs aan nieuwkomers is te vinden op de website van de Inspectie voor het Onderwijs en de website van LOWAN voor ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers.

Delen via: