Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in de regio samen. Om dat mogelijk te maken, zijn er samenwerkingsverbanden in het leven geroepen, zoals Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. We ondersteunen de scholen in onze regio bij het organiseren van goed onderwijs en passende zorg voor iedere leerling.

Als samenwerkingsverband spreken we met de scholen af welke begeleiding de reguliere scholen bieden en welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast verdelen we de beschikbare middelen. Elk samenwerkingsverband bepaalt zelf welke leerling welke ondersteuning krijgt en hoe het geld wordt verdeeld.