Ondersteuningsplan 2019-2023

In de periode 2014-2018 hebben we in de regio NW Veluwe gezamenlijk invulling gegeven aan passend onderwijs. Verbinden, samenwerken en vertrouwen zijn het fundament van de samenwerking in onze regio. Dit biedt kwalitatief het best passende, maar ook betaalbaar onderwijs aan onze leerlingen.

Verbinding, samenwerking en vertrouwen vormen de basis van waaruit we gezamenlijk tot een nieuwe balans in de regio zijn gekomen. Een balans waar scholen voor VO hun ondersteuningscapaciteit aanzienlijk hebben vergroot en het VSO zich op krachtige en creatieve wijze heeft getransformeerd naar een omvang die ook op termijn garanties biedt voor een kwalitatief goed en betaalbaar systeem. Voor de periode 2019-2023 staan we op en stevig fundament om samen verder te bouwen aan goed onderwijs voor elke leerling. 

Hiervoor hebben we het ondersteuningsplan vernieuwd en vastgesteld voor de periode 2019-2023. We gaan steeds meer op weg naar een meer inclusieve samenleving waarin ruimte is voor emancipatie en participatie van alle leerlingen, juist ook voor die leerlingen met ‘een gouden randje’. Kortom, het nieuwe ondersteuningsplan is een weergave van de koers die we in het samenwerkingsverband gezamenlijk varen en biedt scholen, ouders en leerlingen inzage in de belangrijkste feiten en beleidslijnen.

Het ondersteuningsplan is voor vier jaar opgesteld en is tot stand gekomen met alle betrokkenen in en rond het onderwijs w.o. de ondersteuningsplanraad, zorgcoördinatoren, teamleiders, ouders, schooldirecties en het samenwerkingsverband primair onderwijs.

Klik hier voor het Ondersteuningsplan 2019-2023

Delen via: