Themabijeenkomst 'Inclusie' was opnieuw een succes

12 februari 2019

Op 5 februari 2019 organiseerde Stichting Leerlingenzorg weer haar jaarlijkse themamiddag. Deze keer stond de middag in het teken van 'Inclusie'. Een onderwerp dat al veel besproken wordt en waar iedereen wel een mening over heeft.

De middag werd ingeleid door twee inspirerende sprekers: Erik Dannenberg en Patrick Loobuyck. Erik Dannenberg stelde de vragen: wat voor samenleving willen wij zijn? Hoe wil je dat mensen met elkaar omgaan? Hoe wil je dit sturen? Een ding is zeker, geld heeft een enorme invloed in de discussie. Hij gaf ons met inspirerende en herkenbare voorbeelden een inkijk in inclusief werken in een exclusieve samenleving. Om de samenleving meer inclusief te maken, moeten we minder als specialist gaan denken en werken en meer als generalist. Waarbij we uiteraard de expertise niet moeten vergeten. Want wat er de afgelopen jaren is opgebouwd, is ook in een inclusieve samenleving zeer waardevol. 

Patrick Loobuyck stelde de kritische vraag: ‘Hoeveel inclusie kan een mens verdragen?’
En 'hoe ga ik om met de diversiteit van de samenleving?' Dit vraagt wat van mensen, omdat we dit niet gewend zijn. We moeten ‘out of the box’ denken. Inclusie is ook meer dan mensen samen zetten in dezelfde ruimte. Een mix is geen garantie voor ontmoeting. Inclusie kan ook een bepaald gedrag worden, ten koste van het belang van het kind. En het belang van het kind moet altijd voorop blijven staan. 

Na deze presentaties vond een interactieve discussie plaats tussen Erik Dannenberg, Patrick Loobuyck én de deelnemers van de bijeenkomst. De deelnemers konden hun vragen aan Erik Dannenberg en Patrick Loobuyck stellen door deze in te sturen via menti.com. Er ontstond een goede discussie over inclusie. Iedereen was het er over eens, inclusie drop je niet meteen in je school. Begin klein en werk dat uit. Bewaak ook je grenzen en ga in overleg met je leidinggevende wanneer je tegen je grens aan zit. Basis ligt ook bij de pabo’s en de docentenopleidingen. Leer om vanuit een ander concept je les te ontwikkelen. Niet een standaard les met extra/andere opdrachten. Leer denken in een inclusief lesontwerp. Dit is moeilijk en vraagt een hele andere lesvoorbereiding dan wat we nu gewend zijn. We werken teveel volgens methodes. Waarom niet gewoon lesgeven als vroeger, want toen zaten ook alle leerlingen door elkaar in de klas? Maar dan met de kennis en expertise van nu. 

Het laatste onderdeel van de dag was in kleinere setting in diverse zalen. Per groep werd gesproken over wat inclusie voor de eigen organisatie en de eigen inzet betekent. Ook dit leverde interessante discussies op. Iedereen was het er wel over eens: hier willen we mee aan de slag. De vraag is alleen nog: Hoe? De komende jaren gaan we verkennen wat inclusief onderwijs nu precies voor ons betekent. 

De gehele samenvatting zal gedeeld worden met de deelnemers van de bijeenkomst.

Delen via: