Tweede Kamer pleit voor minder administratieve rompslomp bij Passend onderwijs

11 maart 2019

De Tweede Kamer vindt dat het minder ingewikkeld moet worden om onderwijs en zorg te regelen voor kinderen van wie duidelijk is dat zij ernstige beperkingen hebben op fysiek en mentaal gebied. Voor deze leerlingen moeten nu op verschillende plekken budgetten worden aangevraagd. Een belangrijk pijnpunt is de looptijd van de toelaatbaarheidsverklaring (tlv). Samenwerkingsverbanden geven een tlv af voor één, twee of drie jaar, terwijl duidelijk is dat er voor de hele schoolperiode een tlv nodig is. De motie hierover, ingediend door Eppo Bruins van de CU, wordt kamerbreed gesteund.

De schoolperiode van leerlingen in het speciaal onderwijs loopt tot en met het jaar waarin ze 20 worden. Maar de Kamerleden Lisa Westerveld (SP) en Kirsten van den Hul (PvdA) stellen vast dat leerlingen niet altijd de tijd krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Daarom willen zij dat de regering met samenwerkingsverbanden afspreekt om het ontwikkelingsperspectief leidend te laten zijn en de eindleeftijd waarop leerlingen van school gaan, individueel aan te passen. Ook deze motie is kamerbreed gesteund.

Klik hier voor de motie over toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor de gehele schoolperiode.

Klik hier voor de motie over de eindleeftijd waarop leerlingen de school verlaten.

Bron: Algemene Vereniging Schoolleiders

Delen via: