Veelgestelde vragen

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Een plek die aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dat is het uitgangspunt van passend onderwijs. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs is er voor leerlingen die daar het best op hun plek zijn. Passend onderwijs geldt voor kinderen in het basisonderwijs en voor jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In onderstaande links treft u meer informatie aan over passend onderwijs in Nederland.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-08ddfd7283665733d2b856ecc5b231c8f2f89cae/1/pdf/Passend-onderwijs-vo.pdf

https://open.overheid.nl/repository/ronl-102a916eafebaf23c53636ecf345cacc33dd16fc/1/pdf/OCW001-02%20Brochurereeks%20leerlingen%20voortgezet%20onderwijs%20V04.pdf

Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde. Leerlingenzorg is hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Leerlingenzorg zorgt ervoor dat leerlingen de hulp krijgen die ze nodig hebben; het liefst zo dicht mogelijk bij huis.

 

Klik hier voor meer informatie over het aanmelden van leerlingen.

Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dit doet u minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar. U kunt uw kind bij een school naar keuze aanmelden. Dat kan ook een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dit bij de aanmelding doorgeven. 

De school waar u uw kind aanmeldt moet uw kind een passende onderwijsplek geven. Samen met u onderzoekt de school welke extra ondersteuning uw kind nodig heeft. Daarna bekijkt de school of het die ondersteuning zelf kan geven, of biedt een plek aan op een andere gewone of speciale school die dit kan. 

De school heeft 6 weken om te bekijken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan de school 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Het is daarom belangrijk dat u uw kind op tijd schriftelijk aanmeldt. Als u uw kind later aanmeldt dan 10 weken voor aanvang, kan het zijn dat uw kind niet op tijd kan worden geplaatst. 

 

Klik hier om naar het aanvraagformulier voor een groepsarrangement te gaan. 

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen een zorgplicht. De scholen werken daarbij samen in een bepaalde regio in een samenwerkingsverband. Met deze zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten. Kan de school een leerling niet toelaten, dan moet de school duidelijk aangeven waarom dit zo is. De school moet zelf een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden, in overleg met ouders. 

Daarbij moet de school rekening houden met:

  • De behoefte van de leerling;
  • De voorkeuren van leerling en ouders;
  • De mogelijkheden van de scholen in de regio. Door deze regio-indeling krijgt de leerling zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs.

Heeft de school na 10 weken nog geen besluit genomen over de toelating van een leerling en zit de leerling niet op een andere school? Dan heeft de leerling recht op een tijdelijke plaatsing op de school waar de leerling is aangemeld.