Vertelpunt Passend Onderwijs

19 december 2018

Passend onderwijs leeft. Samen werken we er hard aan om kinderen en jongeren beter te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig. Vanaf 9 januari komt er een landelijk online vertelpunt, waarin professionals, ouders en leerlingen hun ervaring met Passend onderwijs kunnen delen. De thema’s die uit deze gedeelde ervaringen naar voren komen, zijn een goed startpunt voor regiogesprekken met minister Slob van Onderwijs.

Met de aanpak ‘Oplossingen in de regio’ wil minister Slob samen met samenwerkingsverbanden en landelijke partijen werken aan meer eigenaarschap, zodat betrokkenen – schoolleiders en schoolbesturen, leraren en andere professionals, ouders en leerlingen – zelf het Passend onderwijs in hun eigen omgeving vorm kunnen geven en verbeteren. Onderdeel van deze aanpak is het nieuwe online vertelpunt.

Op dit vertelpunt kunnen leerlingen, ouders en professionals uit po, vo en so hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met Passend onderwijs. Daarbij geldt geen goed of fout. Ervaringen laten juist de verschillende belevingen, meningen en emoties zien, die soms meer vertellen dan cijfers.

De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht, en vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.

Vanaf 9 januari staat het vertelpunt open en is dan te bereiken via www.vertelpunt.nl/ocw

Delen via: