Voor docenten

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde vormen samen het samenwerkingsverband stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe.

Zoals elk samenwerkingsverband heeft ook Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe in een ondersteuningsplan (pdf) vastgelegd welke ondersteuning de scholen in deze regio bieden. Dit ondersteuningsplan is samen met de scholen opgesteld. Ook staat daarin beschreven welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning.

Samenwerkingsverbanden leggen in hun ondersteuningsplan vast welke ondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband bieden en welke leerlingen in aanmerking komen voor extra ondersteuning in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De scholen geven in hun schoolondersteuningsprofiel aan wat zij kunnen doen om leerlingen een passende plek te bieden. Zo is duidelijk wat het ondersteuningsaanbod in de regio is. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun voorkeur. Die school heeft vervolgens zorgplicht. Ouders hoeven niet meer zelf langs verschillende scholen om een plek voor hun kind te vinden.

Voor vragen over ondersteuning van leerlingen in uw eigen klas, kunt u als docent het beste contact opnemen met uw leidinggevende of de zorgcoördinator.