Aanmelden leerlingen

De school waar een leerling wordt aangemeld is verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek. Wanneer een leerling ondersteuning nodig heeft of mogelijk naar een meer passende school moet, dient een school de leerling aan te melden bij het samenwerkingsverband. Maak gebruik van het aanvraagformulier van de Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe om een leerling aan te melden voor een PCL-consultatie of om een arrangement of TLV aan te vragen. 

Klik hier om een PCL-consultatie, TLV of individueel arrangement aan te vragen.

Klik hier om een groepsarrangement aan te vragen.

Klik hier om een onderwijskundig rapport (OKR) aan te maken.