Leerlingenvervoer

Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling gebruik maken van leerlingenvervoer, bijvoorbeeld vanwege een handicap. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan.

Onlangs is een aantal zaken op het gebied van leerlingenvervoer gewijzigd. Op de landelijke website over passend onderwijs leest u hoe u als ouders aanspraak kunt maken op leerlingenvervoer: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/vraag-en-antwoord/krijgt-mijn-kind-leerlingenvervoer

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen voor uw zoon of dochter? Dan kunt u hiervoor terecht op de site van uw gemeente.

Delen via: