Praktijkonderwijs (PrO)

Praktijkonderwijs (PrO) is één van de vier vormen van voorgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Praktijkonderwijs bereidt leerlingen zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Alle leerlingen volgen een eigen ontwikkelplan. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn daarbij belangrijke aspecten. Meestal duurt de opleiding 5 jaar.

De lessen in het praktijkonderwijs richten zich op:

 • theoretisch onderwijs op individuele basis;
 • beroepspraktijkvorming, zoals praktijkleren en begeleide stage;
 • redzaamheidstraining met opdrachten als boodschappen doen, koken, klussen in huis en zelfstandig reizen;
 • persoonlijkheidsvorming, zodat leerlingen weten waar ze goed in zijn en sterker in hun schoenen staan;
 • arbeidsvaardighedentraining: competenties en vaardigheden leren die nodig zijn om een goede werknemer te zijn.

De meeste leerlingen zitten 5 jaar op een school voor praktijkonderwijs. Leerlingen behalen naast een getuigschrift en/of schooldiploma ook diploma’s van branche-opleidingen. Na het praktijkonderwijs gaat een groot deel van de leerlingen aan het werk. Een deel van de leerlingen stroomt door naar het mbo.

Voor toelating tot praktijkonderwijs zijn landelijke criteria vastgesteld. Om te bekijken of een leerling hiervoor in aanmerking komt, krijgt hij een test op het gebied van lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Voor leerlingen met leerachterstanden binnen de marges voor PrO (>50%) blijft wettelijk gezien nog wel een recent IQ-rapport nodig. 

Het praktijkonderwijs kent de volgende toelatingscriteria:

 1. Het IQ van de praktijkschoolleerling ligt tussen 55 en 80;
 2. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op twee van de volgende domeinen:
 • inzichtelijk rekenen;
 • begrijpend lezen;
 • technisch lezen;
 • spellen.

  Waarvan één van de domeinen inzichtelijk rekenen of begrijpend lezen moet zijn. 

Een leerling die voldoet aan de criteria krijgt een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs. Deze toelaatbaarheidsverklaring is noodzakelijk voor een inschrijving in het praktijkonderwijs en kan (in overleg met de ouders) door de basisschool of de school voor praktijkonderwijs worden aangevraagd bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van Stichting Leerlingenzorg. 

Delen via: