Consulenten OZL

Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) ondersteunen ouders, leerlingen en de school. Een consulent helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van lessen aan huis als een zieke leerling geen les kan krijgen van zijn eigen leraar. Ouders en school kunnen de consulent gratis inschakelen.

De consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen (OZL) zijn er speciaal voor zieke leerlingen in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Ouders en de school van een zieke leerling kunnen een consulent OZL gratis inschakelen. De consulenten werken bij de onderwijsadviesbureaus en bij de educatieve voorzieningen van de Universitaire Medische Centra. Samen vormen de consulenten het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon).

De consulenten OZL ondersteunen bij:

  • afstemming tussen en samenwerking met ketenpartners, zoals ambulant begeleiders, leerplichtambtenaren, onderwijsconsulenten en centra voor jeugd en gezin
  • onderhouden van contact tussen de school, het ziekenhuis, de leerling en zijn ouders
  • geven van voorlichting en advies aan leraren over onderwijs aan zieke leerlingen
  • geven van informatie aan leraren, ouders, (zorg)professionals en klasgenoten over het omgaan met de zieke leerling
  • regelen van onderwijs en begeleiding van de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school
  • organiseren van lessen aan huis of in het ziekenhuis als de zieke leerling geen les kan krijgen van zijn eigen leraar
  • geven van informatie over ziekten en de mogelijke gevolgen voor schoolprestaties
  • maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling, in samenwerking met de school
  • inzet van communicatiemiddelen, zoals een laptop of tablet
In alle gevallen blijft de school waar de zieke leerling staat ingeschreven verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen (WOOZ).
 

Meer informatie

Voor meer informatie en contactgegevens van de consulenten OZL in uw regio kunt u terecht op de website van Ziezon.

Delen via: