Wat doet leerlingenzorg?

Elke leerling is anders. Ieder kind heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Sommige leerlingen hebben hulp of begeleiding nodig bij het volgen van onderwijs. Dat kan gaan om een lichte vorm van begeleiding of om speciale opvang.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Dat kan te maken hebben met leerproblemen of met sociale problemen. Een voorbeeld van een leerprobleem is een concentratieproblemen. Een voorbeeld van een sociaal probleem is faalangst.

Scholen zijn verplicht om leerlingen die extra zorg nodig hebben, een passende onderwijsplek te bieden. Dat kan zijn bij de eigen school, een andere school van hetzelfde schoolbestuur of bij een school van een ander bestuur in de regio. De ondersteuningsvraag van de leerling is daarbij steeds het uitgangspunt.

Voor elke leerling die zich bij een school aanmeldt, wordt een passende plek gezocht. Dat doen scholen door op het gebied van leerlingenondersteuning regionaal samen te werken. Om dat  mogelijk te maken zijn er samenwerkingsverbanden zoals Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe, een samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Putten en Zeewolde.

Dicht bij huis

Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe zorgt ervoor dat leerlingen die extra hulp nodig hebben, die hulp ook daadwerkelijk krijgen. Als het aan ons ligt, het liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat noemen we ‘thuisnabij.’ Dit betekent niet dat elke leerling altijd in zijn eigen dorp of stad naar school kan (blijven) gaan. Sommige leerlingen hebben ondersteuning nodig die zó specialistisch is, dat die maar in een beperkt aantal scholen wordt gegeven.

De scholen binnen Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe bieden de volgende vormen van ondersteuning: