Intervisienetwerk gedragsdeskundigen

Een van de doelen  van het samenwerkingsverband is om van elkaar te leren. Bijvoorbeeld in de verschillende netwerken die binnen Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe functioneren, zoals het Intervisienetwerk gedragsdeskundigen.

Doelstellingen voor het Intervisienetwerk gedragsdeskundigen zijn:

  • Borgen van expertise
  • Leren van en met elkaar
  • Professionalisering
  • Uitwisselen van kennis en ervaringen
  • Bespreken van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld


Hierbij is afgesproken dat op de volgende drie niveaus een onderwerp ingebracht kan worden:

  • Leerlingniveau (w.o. casusbespreking)
  • Begeleidingsniveau (w.o. coaching)
  • Persoonlijk niveau (w.o. rol binnen de organisatie, overstijgend)

Als onderdeel van expertiseontwikkeling en borging is de inrichting van een netwerk van gedragskundigen gerealiseerd. Op (bijna) elke school van ons samenwerkingsverband is een orthopedagoog werkzaam. Binnen het genoemde netwerk vindt intervisie en kennisdeling plaats om de kwaliteit van de individuele gedragsdeskundige in een school te borgen en te versterken.