Onderwijszorgcentrum (OZC)

Voor de opvang en begeleiding van leerlingen die op school ernstige problemen hebben en voor wie de ondersteuning die de school kan bieden niet toereikend is, is er het Onderwijszorgcentrum (OZC).

In uitzonderlijke gevallen kan het beter zijn om als school en leerling tijdelijk even afstand te nemen om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten. Na inzet van alle mogelijkheden binnen de school (inclusief zorgverlening via het CJG of wijkteam) en consultatie PCL kan de conclusie zijn dat de benodigde ondersteuning beter op een andere school geboden kan worden. Dit kan een andere VO-school zijn of een VSO-school. Als onvoldoende duidelijk is welke behoeften een leerling heeft kan een tijdelijke periode in het Onderwijszorgcentrum (OZC) in Harderwijk volgen. Ook voor terugkeer naar het onderwijs kan het OZC een passende oplossing zijn. 

Binnen het Onderwijszorgcentrum (OZC) is er de mogelijkheid voor een tijdelijke plaatsing (max. 12 weken) van leerlingen. In nauwe samenwerking met Stichting Jeugd Noord-Veluwe wordt onderwijs en ondersteuning op maat aangeboden met het oog op terugkeer in (de eigen) school. Het gaat hierbij wel om leerlingen op één van de scholen binnen Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe. Plaatsing in het OZC loopt altijd via de PCL.