Onderwijszorgcentrum (OZC)

Voor de opvang en begeleiding van leerlingen die op school ernstige problemen hebben en voor wie de ondersteuning die de school kan bieden niet toereikend is, is er het Onderwijszorgcentrum (OZC).

In uitzonderlijke gevallen kan het beter zijn om als school en leerling tijdelijk even afstand te nemen om te voorkomen dat een leerling thuis komt te zitten.  Bijvoorbeeld als een ruzie tussen school en de leerling escaleert.

Binnen het Onderwijszorgcentrum (OZC) is er de mogelijkheid voor een tijdelijke plaatsing (max. 12 weken) van leerlingen. Ook voor terugkeer naar het onderwijs kan het OZC een passende oplossing zijn. In nauwe samenwerking met Stichting Jeugd Noord-Veluwe wordt onderwijs en ondersteuning op maat aangeboden met het oog op terugkeer in (de eigen) school.

Het OZC fungeert als expertisecentrum en geeft ook naschoolse hulp en begeleiding.