Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)

Als een leerling méér ondersteuning nodig heeft dan binnen de basisondersteuning kan worden gegeven, dan kan de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe (PCL NW-Veluwe). De PCL NW-Veluwe kijkt in overleg met de school, ouders en leerling welk passend traject wenselijk is.

De PCL NW-Veluwe is een commissie van gedragsdeskundigen. Zij hebben kennis van extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen en kennen ook de ondersteuningsmogelijkheden die de verschillende scholen kunnen bieden.

De PCL werkt nauw samen met organisaties op het gebied van leerplicht en jeugdhulpverlening.

Scholen kunnen bij de PCL terecht voor:

  • Een consultatiegesprek voor leerlingen waarmee de school handelingsverlegen is of dreigt te worden.
  • Een arrangement voor leerlingen die meer nodig hebben dan binnen de basisondersteuning kan worden geboden.
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • Een Aanwijzing leerwegondersteunend onderwijs (LWOO).
  • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor praktijkonderwijs (PrO)

Wanneer een school handelingsverlegen is, wordt een PCL-consultatie aangevraagd. De PCL organiseert een gesprek met leerling/ouders, de gedragsdeskundige van de PCL en de contactpersoon van de VO-school.

De uitkomst van het gesprek kan zijn:

  • dat de leerling met handelingsadviezen van de PCL op de eigen school blijft;
  • dat de leerling tijdelijk (max. 12 weken) wordt geplaatst in het OZC;
  • dat de leerling wordt doorverwezen naar een andere school voor VO of VSO

Klik hier voor de werkwijze van de PCL.