Scholenberaad

Schooldirecties nemen deel aan de beleidsvoorbereiding via een zogenoemd Scholenberaad.

Beleidsvoorstellen worden in dit beraad besproken en het advies van het Scholenberaad maakt onderdeel uit van de besluitvorming. Daarnaast is een belangrijk doel om het onderlinge contact en leren van elkaar te stimuleren en versterken.