Soorten ondersteuning

Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden basisondersteuning. Daarnaast zijn er scholen in het samenwerkingsverband die extra ondersteuning of zware ondersteuning bieden voor leerlingen die dat nodig hebben.

Voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen is er de zogeheten maatwerkbekostiging voor onderwijs aan nieuwkomers.