Basisondersteuning

Alle scholen binnen het samenwerkingsverband in Noorwest-Veluwe bieden basisondersteuning. Onder basisondersteuning verstaan we de basiszorg die elke school biedt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben, zoals extra leerstof voor leerlingen met taal- of rekenachterstand of extra gesprekken met de mentor.Ook leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs PrO) vallen onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Dit zijn vormen van ondersteuning binnen het regulier onderwijs. Daarmee is Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen nodig kunnen hebben. Zo kan per kind goed worden afgewogen welke ondersteuning het beste bij een leerling past en waar in de regio die ondersteuning kan worden gegeven.

Als een leerling méér ondersteuning nodig heeft dan binnen de basisondersteuning kan worden gegeven, kan de leerling worden aangemeld bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL kijkt in overleg met de school, ouders en leerling welk passend traject wenselijk is.

Als de basisondersteuning niet voldoende is voor een leerling, is er extra ondersteuning of zware ondersteuning mogelijk.

Delen via: