Zorgnetwerk

Aan het Zorgnetwerk nemen alle Zorgcoördinatoren V(S)O) deel. Naast uitwisseling van kennis en ervaring en onderling contact, is informeren over en evalueren van nieuwe regelingen en werkwijzes een belangrijk thema.

Binnen iedere school is een zorg- of ondersteuningscoördinator werkzaam. Hij of zij is verantwoordelijk voor de coördinatie en afstemming van de ondersteuning binnen een school.

De coördinatoren komen eens per zes weken bij elkaar om onderling ervaringen en kennis uit te wisselen. Voorzitter van dit overleg is een van de zorgcoördinatoren. Op deze manier leren we met en van elkaar. Daarbij leveren de bijeenkomsten inzicht op over vraagstukken die breder leven en waarop we gezamenlijk beleid kunnen ontwikkelen als samenwerkingsverband.