Geen centrale examens dit jaar

24 maart 2020

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

De centrale eindexamens voor middelbare scholieren gaan dit jaar niet door, heeft minister Slob in overleg met onderwijsvertegenwoordigers besloten. Scholen moeten op basis van de schoolexamens gaan beslissen of leerlingen geslaagd zijn of niet. Ze krijgen tot begin juni de tijd om leerlingen hun schoolexamens te laten maken. Het besluit volgt op de aangescherpte coronamaatregelen. De eindexamens zouden op 7 mei beginnen.

De schoolexamens zijn de toetsen die al eerder in het jaar worden afgenomen. Ze tellen voor de helft mee voor het centrale examen. "Leerlingen die zakken, krijgen de mogelijkheid van beroep en herkansing", zei Slob in een persmoment. "Er wordt snel meer duidelijk over de voorwaarden hiervan."

Slob benadrukt dat middelbare scholieren een volwaardig diploma krijgen. "Ik wil tegen middelbare scholieren zeggen dat ik goed besef dat dit voor hen een onzekere tijd is", zei Slob. "Het zijn ingrijpende maatregelen, maar leerlingen worden zoveel mogelijk begeleid", aldus de minister.

Staatsexamens geschrapt

Ook praktische en digitale examens in het vmbo komen te vervallen, net als examens in het volwassenenonderwijs. De staatsexamens, bijvoorbeeld voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, gaan vooralsnog wel door. Die starten half juni.

Minister Slob heeft ook de aanmeldingsdeadline voor studies een maand opgeschoven, zodat middelbare scholieren meer tijd hebben om een studie te kiezen. De nieuwe datum voor het mbo is 1 mei, in het hbo en wo is dat 1 juni.

Schoolexamens op afstand

De grote onderwijsbonden en de VO-raad, de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs wilden gisteren dat de schoolexamens tijdelijk worden stilgelegd, omdat het volgens hen door het nieuwe pakket maatregelen onmogelijk is geworden om deze examens op een veilige manier te organiseren.

De minister zegt dat de scholen wel door moeten gaan met het afnemen van deze schoolexamens, maar zoveel mogelijk op afstand. Scholen krijgen ook langer de tijd om dit te organiseren, tot begin juni. Als het niet lukt om alle schoolexamens voor die tijd af te nemen, is daar volgens Slob begrip voor.

Minister Slob zegt verder de uitkomsten van een onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus onder jongeren in Noord-Brabant af te wachten. Die worden rond 6 april verwacht. Tot die tijd moeten middelbare scholen in Nederland zich houden aan de nu geldende richtlijnen van het RIVM.

Bron: NOS

Delen via: